Nasz zasłużony członek-dr Michał Daszczys...

 

Nasz zasłużony członek W. Pan dr Michał Daszczyszak h.Nałęcz

został mianowany Krakowskim Wicestarostą Konfederacji Spiskiej.

Gratulujemy !