Apel Jasnogórski - Wystawienie warty honorow...

 

Reprezentant  Stowarzyszenia "Szlachta Wielkopolska" trzymając  w  ręku  oryginalną  szablę   gen. ks. Brzóski, melduje :

- Najjaśniejsza Pani,Hetmanko Jasnogórska

Krzysztof Wincenty Banaś herbu Dołęga ,melduje  ;

 wystawienie warty honorowej Powstania Stycz -

niowego, wartę wystawia "Familia szlachecka"

Stowarzyszenia " Szlachta Wielkopolska ".