Porozumienie o wzajemnej współpracy.

 

W dniu 15 maja 2015 roku w Resursie Szlacheckiej w Poznaniu podpisano porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Kancelariami Administracyjnymi Ireneusza VOWIE i Beaty BALCZYŃSKIEJ VOWIE a Stowarzyszeniem SZLACHTA WIELKOPOLSKA.

Współpraca dotyczyć będzie: realizacji zadań dotyczących promocji Stowarzyszenia oraz Kancelarii, tworzenia projektów o dofinansowanie Stowarzyszenia jak też podmiotów i firm zewnętrznych współpracujących, nadzoru realizacji projektów oraz pomoc w ich rozliczaniu.

Porozumienia podpisali:

- z ramienia Kancelarii: WP Beata BALCZYŃSKA VOWIE i Ireneusz VOWIE

- z ramienia Stowarzyszenia: WP Andrzej NOWAKOWSKI i Józef IWIAŃSKI.