dniu  5  kwietnia  2014  roku  w Sali  Kryształowej  hotelu "JASEK"

we  Wrocławiu  odbył  się  krajowy  zjazd  szlachty  zorganizowany przez

     Radę  Regencyjną  Unii  Polskich  Ugrupowań  Monarchistycznych.

       W  obradach  zjazdu  wzięła  udział  delegacja  Stowarzyszenia

          " Szlachta  Wielkopolska "

W  trakcie  obrad, za  szczególne  zasługi  dla  Ruchu  Monarchistycznego

udekorowano :  Krzyżem  Monarchii  UPUM  kl. I. i kl. II        - 6  osób

                      -  Medalem  Członka  UPUM                                 - 15 osób

                      -  Krzyżem  Kawalerskim  "Nobilitas  Restituta"  -  3  osoby

                   Wśród  uhonorowanych  byli  też  członkowie  Stowarzyszenia

                   " Szlachta  Wielkopolska "