" Święto Husarii Polskiej "

 

dniu  15  marca  2014  roku  w  Klasztorze  Jasnogórskim

odbyło  się  doroczne 

" Święto   Husarii   Polskiej "

w  którym wziął udział 

poczet  sztandarowy

 Stowarzyszenia "Szlachta Wielkopolska"

 Poczty sztandarowe, dowódcy i namiestnicy,  husarska warta honorowa oraz zbrojni, a wśród nich

J.W.P. Stefan Domański

ze sztandarem Stowarzyszenia "Szlachta Wielkopolska",

przybyli na Jasną Górę w strojach z epoki, jako znak naszej chlubnej historii.

Chwała tradycji szlacheckiej i szlacheckim obyczajom.

Nie zapominamy o tym, o czym warto pamiętać i powielać.